Dolenjska, Bela krajina in Kočevsko-ribniško

Destinacija Dolenjska, Bela krajina in Kočevsko-ribniško - razgibana, zelena, iskriva, umirjena, družabna. Odkrito bahava in skrivnostno prefinjena. Pokrajina travnikov in gozdov, brhkih zelenih rek, zibke slikovitih krajev in iskrenih, gostoljubnih ljudi.

Ime pokrajine: Dolenjska
Regija / Pokrajina: Jugovzhodna slovenija: Dolenjska, Bela krajina in Kočevsko-ribniško
Večji kraji: Novo Mesto, Trebnje, Otočec, Kostanjevica na Krki, Metlika, Črnomelj, Kočevje, Ribnica
Google zemljevid: Zemljevid Dolenjske

 

Reliefna razgibanost, številni vodotoki, kraške značilnosti in biotska raznovrstnost ustvarjajo njeno nepozabno dinamičnost. V njenih lokalnih prostranostih se bohotijo temno zeleni gozdovi, katerih pragozdni ostanki in drevesni velikani jemljejo dih.

V nedrjih njenih globin brbotajo vrelci krepčilne in zdravilne termalne vode. Bogata dediščina plemeniti dolenjske zaselke, vasi in mesta. Gradovi, sakralna, stavbna, spomeniška in vrtno-arhitekturna dediščina so dragulji, ki tvorijo njeno bogato celovitost.

Places in Dolenjska, Bela krajina in Kočevsko-ribniško

Find More  

Information

Find More  

Directory

Find More